dinsdag 24 februari 2009

Keuken still ± 72x52 cm. Incl.lijst.

Vaas en pot ± 52x43 cm. Incl.lijst.

Flessen en vazen ± 58x78 cm. Incl.lijst.

Schaal met uien ± 50x30 cm.

Uien met theedoosje ± 40x30 cm. Incl.lijst.